Adres email: info@akceleratorgliwice.pl
Numer telefonu: 885 885 664
Strona internetowa: http://akceleratorgliwice.pl/

Opis firmy:

Fundusz zalążkowy Akcelerator Technologiczny Gliwice Sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie współfinansowania projektów B+R we wczesnych fazach rozwoju (Proof of Principle i Proof of Concept). Akcelerator Technologiczny Gliwice wspiera pomysły, które znajdują się w fazie seed, gdzie ryzyko niepowodzenia inwestycyjnego jest największe. Twórcami mogą być zarówno przedsiębiorcy, jak i uczelnie, czy instytuty badawcze, instytuty naukowe PAN, a także osoby fizyczne, czyli indywidualni innowatorzy.

Wiodącymi obszarami zainteresowania Funduszu są innowacyjne technologie i procesy przemysłowe, a w szczególności wielofunkcyjne materiały i kompozyty o zaawansowanych właściwościach, w tym nanoprocesy i nanoprodukty, elektronika oparta na polimerach przewodzących, automatyzacja i robotyka procesów technologicznych, sensory, w tym biosensory i inteligentne sieci sensorowe, inteligentne sieci i technologie geoinformacyjne, optoelektroniczne systemy i materiały, inteligentne technologie kreacyjne.