W imieniu Applia Polska, Związku Producentów AGD...

W imieniu Applia Polska, Związku Producentów AGD, zrzeszającego polskie i międzynarodowe firmy, chciałbym wyrazić zadowolenie z faktu zaproszenia nas do współpracy przy organizacji kolejnej edycji Electronics Show planowanej na 7-9 maja 2021 roku w Ptak Warsaw Expo. Niniejszym potwierdzam chęć naszego merytorycznego i organizacyjnego zaangażowania w tworzenie imprezy obejmującej wystąpienia i panele dyskusyjne. Deklarujemy propagowanie wśród naszych członków idei targów i konferencji. Dołożymy wszelkich starań, aby zaprezentowane zostały najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne z branży AGD.Podczas dyskusji panelowych planujemy poruszyć wiele istotnych tematów, którymi żyje nie tylko nasza branża, jak na przykład zrównoważony rozwój oraz gospodarka obiegu zamkniętego z rozszerzoną odpowiedzialnością producenta, cyberbezipeczeństwo, obciążenia fiskalne i środowiskowe przedsiębiorców, przemysł 4.0, automatyzacja, G5, IoT i globalizacja usług oraz nowe etykiety i efektywność energetyczna gospodarstw domowych. Do współpracy postaramy się także zaangażować organizacje parasolowe jak Krajowa Izba Gospodarcza i Forum Rozwoju Przemysłu.
Wojciech Konecki, Prezes Zarządu, APPLiA Polska


Partnerzy o nadchodzącej edycji Electronics Show

Jako prezes Związku Cyfrowa Polska, który reprezentuje największe firmy w Polsce branży nowoczesnych technologii chciałbym wyrazić pełne poparcie dla odbywającej się w dniach 7-9 maja 2021 r. trzeciej edycji międzynarodowych targów elektronicznych „Electronics Show" w Ptak Warsaw Expo. Cieszę się, że nasz Związek po raz trzeci będzie partnerem tego wyjątkowego wydarzenia, które w kompleksowy i innowacyjny sposób prezentuje najnowocześniejsze technologie, rozwiązania czołowych światowych producentów elektroniki użytkowej oraz związane z nią usługi. Podczas majowych targów po raz drugi będziemy również organizatorem specjalnych debat w ramach Digital Forum – Let's talk about technology. Jest to miejsce dyskusji na najważniejsze dla branży tematy, takie jak: 5G, cyberbezpieczeństwo, smart city, internet rzeczy oraz przemysł 4.0 z udziałem ekspertów, branżowych organizacji oraz przedstawicieli administracji państwowej. Podczas trzeciej edycji „Electronics Show" odbędzie się również prezentacja oraz konkurs dla najciekawszych startupów.'
Michał Kanownik, Prezes Związku Cyfrowa Polska


Nowy termin targów Electronics Show to 7-9 maja 2021 r.

Targi Electronics Show od pierwszej edycji były okazją dla przedsiębiorstw z sektora elektroniki użytkowej do intensyfikacji działań sprzedażowych i prezentacji premier rynkowych.
Dla odwiedzających targi profesjonalistów, nasze wydarzenie jest przestrzenią spotkań biznesowych, wymiany doświadczeń i źródłem informacji o zachodzących zmianach w branży.
W związku z powyższym, w trosce o bezpieczną realizację oraz sukces biznesowy targów Electronics Show, PTAK Warsaw Expo, organizator wydarzenia wraz z Partnerami Electronics Show : Związkiem Importerów i Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego – ZIPSEE Cyfrowa Polska, Związkiem Pracodawców AGD – APPLIA Polska oraz liderami rynku elektroniki, podjęli decyzję podyktowaną oczekiwaniami branży, a skutkującą przesunięciem terminu imprezy.