Adres email: biuro@drone4tech.pl
Numer telefonu: +48 690 539 187
Strona internetowa: http://www.drone4tech.pl

Opis firmy:

Jesteśmy firmą, której przedmiotem działalności są usługi polegające na wykorzystaniu Bezzałogowych Statków Powietrznych w inżynierii, budownictwie, geodezji itp., a także jesteśmy ośrodkiem szkolenia operatorów dronów, gdzie przygotowujemy do zawodu przyszłych Operatorów Dronów.

Szkolenia realizowane są zgodnie z programem nauczania ULC, który kończy się egzaminem Państwowym i uzyskaniem uprawnienia podstawowego VLOS, BVLOS lub uprawnienia dodatkowego INS.

Po zdanym egzaminie kursant staje się członkiem personelu lotniczego RP oraz otrzymuje Świadectwo Kwalifikacji.