Program Hosted Buyers

Targi Electronics Show to jedne z największych targów elektroniki użytkowej w Europie i największe w Polsce. Zrzesza globalne marki pod jednym dachem, oferując możliwość zapoznania się z nowymi technologiami w sektorze i spotkania z przedstawicielami największych firm w branży. Ponieważ Polska została uznana za innowatora w skali globalnej, Electronics Show zyskało swoją reputację jako wydarzenia o strategicznym znaczeniu w Europie.

„Nasz program Hosted Buyers” jest kompleksowo zaprojektowany, aby zapewnić wyjątkowe i owocne spotkania biznesowe. Spotkaj się bezpośrednio z kluczowymi decydentami biznesowymi w specjalnie wyselekcjonowanej strefie spotkań.

vip room

VIP room

Spotkania b2b

Wieczór galowy

katalog

Katalog targów

Formularz zgłoszeniowy

Wypełnij poniższy formularz, aby skorzystać z programu Hosted Buyers, nasz zespół skontaktuje się z Państwem w celu doprecyzowania szczegółów.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka PTAK WARSAW EXPO sp. z o.o. z siedzibą w Nadarzynie (kod pocztowy: 05 – 830), przy Al. Katowickiej 62, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000671001, NIP 532544579. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub b ww. Rozporządzenia w celach wskazanych w treści ww. zgód. Dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody i będą podlegały okresowemu przeglądowi co 2 lata. Pani/a dane osobowe mogą być przekazane osobom trzecim, które przetwarzają dane osobowe w imieniu PTAK WARSAW EXPO sp. z o.o. na podstawie umów powierzenia tj. usługi IT, podmioty świadczące usługi marketingowe, podmioty przetwarzające dane w celu dochodzenia roszczeń i windykacji lub innych. Ma Pan/i możliwość dostępu do swoich danych, w celu ich sprostowania i usunięcia, przeniesienia danych oraz żądania ograniczenia ich przetwarzania ze względu na swoją szczególną sytuację, wniesienia sprzeciwu oraz wycofania udzielonej zgody w każdym momencie, przy czym, cofnięcie uprzednio wyrażonej zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania przed jej wycofaniem, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich oraz nie podlegają profilowaniu tj. automatycznemu podejmowaniu decyzji. Kontakt z administratorem możliwy jest pod adresem e-mail: rodo@warsawexpo.eu.