Nowy termin targów Electronics Show to 7-9 maja 2021 r.

Targi Electronics Show od pierwszej edycji były okazją dla przedsiębiorstw z sektora elektroniki użytkowej do intensyfikacji działań sprzedażowych i prezentacji premier rynkowych.
Dla odwiedzających targi profesjonalistów, nasze wydarzenie jest przestrzenią spotkań biznesowych, wymiany doświadczeń i źródłem informacji o zachodzących zmianach w branży.
W związku z powyższym, w trosce o bezpieczną realizację oraz sukces biznesowy targów Electronics Show, PTAK Warsaw Expo, organizator wydarzenia wraz z Partnerami Electronics Show : Związkiem Importerów i Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego – ZIPSEE Cyfrowa Polska, Związkiem Pracodawców AGD – APPLIA Polska oraz liderami rynku elektroniki, podjęli decyzję podyktowaną oczekiwaniami branży, a skutkującą przesunięciem terminu imprezy.