Adres email: biuro@psem.pl
Numer telefonu:
Strona internetowa: http://http://psem.pl/index.html

Opis firmy:

Polskie Stowarzyszenie Elektromobilności (PSEM) powstało 7 grudnia 2016 r. w celu stworzenia optymalnych warunków do rozwoju elektromobilności w Polsce. Nasze działania koncentrują się na propagowaniu i wspieraniu inicjatyw sprzyjających dynamicznemu rozwojowi elektromobilności, a także na współpracy z organami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami państwowymi i społecznymi, przedsiębiorstwami oraz innymi podmiotami działającymi lub planującymi rozpoczęcie działalności w tym sektorze. Głęboko wierzymy, że rynek elektromobilności jest rynkiem o dużym potencjale wzrostowym, który może przyczynić się do wzrostu w innych gałęziach gospodarki.