Adres email: dominik.dobek@zipsee.pl
Numer telefonu: +48 662164169
Strona internetowa: http://cyfrowapolska.org

Opis firmy:

Związek Importerów i Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego – ZIPSEE Cyfrowa Polska to branżowa organizacja pracodawców o charakterze non-profit. Zrzesza ona największe firmy z branży RTV i IT działające w Polsce. To zarówno producenci, importerzy jak i dystrybutorzy sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Powstaliśmy 16 grudnia 2005 roku. Głównym celem założycieli Związku było powołanie do życia organizacji branżowej, która będzie dbała o szeroko rozumiane interesy firm – Członków Związku Cyfrowa Polska stanowiących istotną część branży RTV i IT inwestującej w Polsce.

W odróżnieniu od większości organizacji zrzeszających przedsiębiorców, jesteśmy Związkiem wyspecjalizowanym w ściśle określonej problematyce, każdorazowo określanej przez naszych Członków na podstawie trudności, jakie muszą przezwyciężać w swojej codziennej działalności Nasza bieżąca działalność zagadnienia wskazywane przez Członków, jednocześnie zwracamy uwagę na wszelkie inicjatywy legislacyjne, które mogą mieć bezpośredni lub pośredni wpływ na działalność zrzeszonych firm.